Притчі

Total 4 posts

Притчі - усна творчість. Але, так само, як записанімонускрипти - то мудрість досвідчених душ. Душ, які пережили і пам'ятають досвід втілення.